ZASTOPANJE

Stranke zastopamo pred vsemi domačimi sodišči, kakor tudi v upravnih postopkih pred upravnimi organi in drugimi organi, arbitražami, v mediacijskih postopkih ter pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.