SOCIALNO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje pred organi zavodov ter pred sodišči v vseh zadevah iz pristojnosti socialnih sodišč.