DELOVNO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje pred organi družb in sodišči v disciplinskih, odškodninskih (delovne nesreče) in vseh drugih zadevah s področja delovnega prava in delovnega razmerja iz pristojnosti delovnega sodišča.