UPRAVNO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v vseh upravnih postopkih pred upravnimi organi in upravnih sporih pred sodišči. Strankam svetujemo in pomagamo pri pridobitvah enotnih gradbenih dovoljenj, pri pridobitvi raznih odškodnin (npr. razlastitve), v davčnih in carinskih zadevah, zadevah poprave krivic, kadrovskih zadevah, zadevah s področja človekov pravic in vseh ostalih zadevah s področja upravnega prava.