ČLOVEKOVE PRAVICE

Strankam nudimo pomoč in zastopanje v primeru kršitve človekovih pravic in svoboščin pred domačimi sodišči in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.