AVTORSKO PRAVO IN PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Strankam nudimo svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava znamk, modelov, patentov in geografskih označb blaga ter avtorskega prava. Opravljamo registracijo pravic intelektualne lastnine pred pristojnimi uradi.