GOSPODARSKO PRAVO

Svetujemo in zastopamo pravne osebe in samostojne podjetnike v vseh gospodarskih zadevah. Pripravljamo pogodbe ter zastopamo stranke tako pred sodišči, kot tudi pred arbitražami in v mediacijskih postopkih. Stranke zastopamo v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije. Svetujemo pri ustanavljanju in statusnih spremembah gospodarskih družb ter njihovi likvidaciji, vključno s pripravo in vodenjem skupščin in vodenjem postopkov pri sodnem registru.