NEPRAVDNO PRAVO

Strankam nudimo zastopanje v nepravdnih zadevah ter pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij solastnikov, skupnih lastnikov, mejašev, etažnih lastnikov, ter drugih stvarnopravnih razmerjih. Pomagamo pri razdružitvah skupnega premoženja. Pomagamo tudi pri vzpostavitvi etažne lastnine. Stranke zastopamo v zadevah obveznega pridržanja v psihiatričnih organizacijah, odvzema poslovne sposobnosti, podaljšanju in odvzemu roditeljskih pravic, v postopkih razglasitve za mrtvega ter drugih razmerjih, za katere je določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku.