DEDNO PRAVO

Strankam pomagamo pri sestavi pogodb dednega prava ter oporok. Dediče zastopamo v zapuščinskih zadevah in v zvezi s tem v postopku razdelitve zapuščine. Aktivno pomagamo pri oblikovanju dednih dogovorov.