STVARNO PRAVO

Nudimo vse pravne storitve s področja prometa z nepremičninami. Navedeno vsebuje svetovanje, preverjanje zemljiškonjižnega stanja, zastopanje strank pri pogajanjih, pripravo pogodb, izvedbo postopkov glede plačila davkov in potrebnih overovitev. Ažurno poskrbimo za zemljiškoknjižne vpise. Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi pri pridobitvah in vknjižbah vseh drugih stvarnih pravic na nepremičninah in pri vpisih, potrebnih za zavarovanje terjatev (hipoteke). Stankam pomagamo in zastopamo tudi v zemljiškoknjižnih postopkih obnove listin.