ODŠKODNINSKO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in zastopanje v zvezi z odškodninami, tako pri zavarovalnicah, kot v postopkih pred sodiščem in v postopkih mediacije ter arbitraže.