MITJA BARTENJEV, ODVETNIK

Rojen 7.4.1966 v Ljubljani. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1989 in se istega leta zaposlil na Višjem sodišču v Ljubljani kot sodniški pripravnik. Po opravljenem pravosodnem izpitu je od leta 1991 opravljal dela strokovnega sodelavca, prav tako na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 1993 je bil izvoljen za sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani. Sodno funkcijo je po reorganizaciji sodstva (1995) opravljal na Okrajnem sodišču v Ljubljani, od leta 1996 pa kot okrožni sodnik, dodeljen na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Kot dodeljeni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije se je poleg ostalega dela posebej izobraževal s področja

evropskega prava, med drugim tudi na seminarju za predavatelje pri Sidney Sussex College na Univerzi v Cambridgu (Velika Britanija). Osnove prava EU je predaval sodnikom na večih sodniških šolah. Od leta 1998 je bil vodja projekta za informatizacijo zemljiške knjige. Aktivno je sodeloval pri izvedbi državnega projekta evidentiranja nepremičnin v letih od 1999 do 2003. Bil je član delovne skupine za pripravo zakona o Zemljiški knjigi (2002) in predlagatelj spremembe Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (2001). Sodeloval je pri pripravi večih podzakonskih aktov s področja zemljiške knjige. V okviru projekta evidentiranja nepremičnin je več let aktivno sodeloval s predstavniki in svetovalci Svetovne banke in EU PHARE. Bil je predavatelj na številnih seminarjih, šolah in izobraževanjih za sodnike, drugo sodno osebje, geodete, upravne delavce in nepremičninske posrednike. Od leta 2003 dela kot odvetnik, do 2008 v okviru odvetniške družbe Čeferin. Samostojno odvetniško pisarno je odprl 1.2.2008. Odvetnik Mitja Bartenjev je po pridoblejni licenci za mediatorja postal tudi pooblaščeni mediator pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.