PREDSTAVITEV

Strankam nudimo storitve pravnega svetovanja in zastopanja v postopkih pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji, kakor tudi v upravnih postopkih pred upravnimi organi. Stranke zastopamo tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.

Nudimo vse pravne storitve s področja prometa z nepremičninami ter pripravljamo vse vrste pogodb, oporoke in ostale listine. Aktivno svetujemo in pomagamo pri izvensodnemu reševanju sporov v postopkih mediacije.